Susipažinkite su atvirų HILL ugdymo programų vadovams tvarkaraščiu

„Vadybos profesionalų akademija 2018/19“

Smulkių įmonių vadovams; personalo, pardavimo, komandų vadovams.

2018 m. spalio 16 – 17 | Vilnius | 16 ak. val.
Asmeninė lyderystė. Savęs, kaip autentiško ir profesionalaus vadovo – lyderio suvokimas.
Aiškesnis asmeninių vertybių ir darbo principų suvokimas, vadovavimo stiliai, vadovo vaidmuo ir vertė organizacijai ir žmonėms, svarbiausios vadovo kompetencijos, prioritetai ir kertinės nuostatos, sprendimų priėmimas.

2018 m. lapkričio 20 – 21 | Vilnius | 16 ak. val.
Efektyvi lyderystė organizacijoje. Kaip sutelkti ir įgalinti komandą išskirtiniams pasiekimams?
Vizija, misija ir vertybės praktiškai, vadovo grįžtamojo ryšio siekimas, komandos etikos kodeksas ir veiklos principai, pagrindinės prielaidos maksimaliam darbuotojų įsitraukimui ir efektyvumui, veiklos įprasminimas, atsakomybių delegavimas, lyderystės praktikos, darbuotojų kompetencijų modeliai.

2019 m. sausio 22 – 23 | Vilnius | 16 ak. val.
Efektyvi komunikacija, delegavimas ir grįžtamasis ryšys.
Efektyvi komunikacija, efektyvaus delegavimo modeliai ir algoritmai, teigiamo ir ugdomojo grįžtamojo ryšio teikimas, sudėtingos grįžtamojo ryšio situacijos, formalūs grįžtamojo ryšio pokalbiai, veiksmingi „vertinimo / metiniai“ pokalbiai.

2019 m. vasario 19 – 20 | Vilnius | 16 ak. val.
Efektyvus vadovo laiko planavimas, prioritetų nusistatymas ir delegavimas.
Dalyviai atlieka vadovų laiko valdymo įgūdžių vertinimą (HILL Time Management Check). Praktinių situacijų analizė (20+ situacijų), prioritetų nusistatymas, delegavimas tinkamiems asmenims, atidėjimas. Užduočių ir projektų planavimas pagal svarbumą, skubumą, reikalingus resursus ir poveikį galutiniam rezultatui
.

2019 m. kovo 19 – 20 | Vilnius | 16 ak. val.
Efektyvus darbuotojų ugdymas ir svarbiausi koučingo metodai vadovams.
Darbuotojų ugdymo metodai (mokymas, mentorystė, konsultavimas, koučingas ir kiti) – kada kuris veiksmingiausias? Ugdymo plano sudarymas ir tinkamiausių ugdymo priemonių parinkimas, ugdymo efektyvumo matavimas, ugdomojo pokalbio struktūra, į sprendimus orientuoto koučingo metodas.

2019 m. balandžio 16 – 17 | Vilnius | 16 ak. val.
Darbuotojų veiklos efektyvumo užtikrinimas.
Planavimas, funkcijų paskirstymas, efektyvios veiklos rodiklių (KPI) nustatymas, susirinkimų ir individualių pokalbių vedimas, tinkamiausių žmonių komandai ir organizacijai pasirinkimas.

2019 m. gegužės 14 – 15 | Vilnius | 16 ak. val.
Darbuotojų motyvacija nuo A iki Z: kaip motyvuoti žmones, kad pritrauktumėte, išlaikytumėte ir įgalintumėte didžiausius talentus?
Išorinė ir vidinė motyvacija, finansinio atlygio sistema, vadovo įtaka darbuotojų motyvacijai, organizacijos taisyklių įtaka darbuotojų motyvacijai, motyvacijos teorijų apžvalga praktiniame kontekste, iššūkiai bet kuriai motyvacinei sistemai nuolat besikeičiančioje darbo rinkoje, skirtingos kartos – ar gali tos pačios taisyklės būti tinkamos visiems?

Daugiau informacijos apie HILL ugdymo programas:

Aušra Narbuntė
Mob. tel.: +370 615 87686
El. p.: ausra@hill-management.eu
www.hill-management.eu