„Kompetencijų vadyba 2019“

Personalo vadovams, personalo specialistams, įmonių vadovams, vykdantiems ir pagrindines personalo vadybos funkcijas, plėtros vadovams, darbuotojų ugdymo vadovams ir specialistams, vadovams, atsakingiems už organizacijos veiklos efektyvumo didinimą.

2019 m. vasario 28 – kovo 1 | Vilnius | 16 ak. val.
Personalo strategija organizacijos strategijos kontekste ir kompetencijų modelio kūrimas (I dalis).
Sesija skirta dalyviams plačiau suvokti personalo strategijos ir sprendimų įtaką organizacijos tikslų įgyvendinimui, efektyviam finansinių bei laiko išteklių panaudojimui ir rezultatų tvarumui užtikrinti, o taip pat išmokti kompetencijų modelio kūrimo etapus bei metodus.
Pagrindiniai personalo vadovų iššūkiai šiandien | Personalo vadybos įtaka plačiausiu organizacijos mastu | Kompetencijos samprata – žinios, įgūdžiai, požiūris, motyvacija, asmeninės savybės | Kompetencijų tipai | Kompetencijų modeliu paremta personalo vadyba – darbuotojų atranka, vertinimas, ugdymas, karjeros planavimas ir kiti elementai | Kompetencijos aprašymo struktūra ir principai | Kompetencijų bibliotekos sudarymo etapai ir metodai | Kompetencijų modelio kūrimo etapai ir principai | Kompetencijų modelio kūrimo praktika.
Dalyviai praktiškai kurs ir aprašys kompetencijų modelį konkrečiai pozicijai.

2019 m. kovo 28 – 29 | Vilnius | 16 ak. val.
Kompetencijų modelio kūrimas (II dalis) bei kompetencijų vadybos principų, metodų ir įrankių diegimas organizacijoje pažingsniui.
Antroji sesija skirta pratęsti kompetencijų modelio kūrimo praktiką bei aptarti kompetencijų vadybos principų ir metodų diegimo organizacijoje etapus pažingsniui.
Kompetencijų modelio kūrimo praktika | Būtinos prielaidos efektyviai kompetencijų vadybai organizacijoje | Kompetencijų modelio diegimo organizacijoje principai ir etapai | Didžiausi kompetencijų vadybos organizacijoje iššūkiai | Kompetencijų modelio diegimo pilotinis projektas pažingsniui | Efektyvi karjeros strategija organizacijoje | Kompetencijų modelio ir efektyvios veiklos rodiklių susiejimas.
Dalyviai praktiškai kurs ir aprašys kompetencijų modelį konkrečiai pozicijai bei planuos pilotinį projektą.

2019 m. balandžio 25 – 26 | Vilnius | 16 ak. val.
Kompetencijų vertinimo metodai praktiškai.
Susitikimas skirtas dalyviams įsigilinti į įvairias kompetencijų vertinimo metodikas, suvokti kiekvienos iš jų galimybes, privalumus ir apribojimus, taikymui būtinas prielaidas, o taip pat gebėti parinkti tinkamiausius metodus ir, prireikus, sukurti įrankius, reikalingus įvertinti įvairias kompetencijas skirtingose situacijose.
Asmeninių savybių tyrimas | 3600 kompetencijų vertinimo ir grįžtamojo ryšio surinkimo metodas | Žinių patikrinimo klausimynai ir užduotys | Profesinių interesų ir motyvuojančių faktorių nustatymo klausimynai | Požiūrio (vertybių, nuostatų, įsitikinimų) identifikavimas ir vertinimas | Įgūdžių patikrinimas – praktinės užduotys, simuliacijos, vertinimo centras | Grįžtamojo ryšio teikimas pagal vertinimo rezultatus | Kompetencijų vertinimas grupėje ir individualiai | Darbuotojų potencialo vertinimas.
Dalyviai praktiškai išbandys įvairius klausimynus, aptars galimus rezultatus bei jų panaudojimą priimant personalo sprendimus ir kurs vertinimo metodiką konkrečiai pozicijai.

2019 m. gegužės 23 – 24 | Vilnius | 16 ak. val.
Vertinimo centras ir ugdymo centras gyvai.
Sesija skirta programos dalyviams praktiškai išbandyti vertinimo centro ir ugdymo centro metodiką tiek kaip vertinimo centro dalyviui, tiek kaip vertintojui.
Kompetencijų modelio vertinimo centrui paruošimas | Užduočių vertinimo centrui paruošimas | Vertinimo kriterijų nustatymas | Grįžtamojo ryšio po vertinimo centro teikimas | Sprendimų priėmimas remiantis vertinimo centro rezultatais | Ugdymo centro struktūra, pritaikymo galimybės ir nauda.
Dalyviai praktiškai pasiruošia vertinimo centrui ir įvertina vieną dalyvių grupę. Taip pat dalyvauja vertinime kaip tiriamieji.

2019 m. rugsėjo 19 – 20 | Vilnius | 16 ak. val.
Tikslingas ir efektyvus darbuotojų ugdymas bei karjeros planavimas.
Sesija skirta mokymų dalyviams sustiprinti gebėjimus tiksliai identifikuoti ugdymo poreikius, parinkti tinkamiausius ir efektyviausius ugdymo metodus bei išmatuoti ugdymo veiksmingumą.
Ugdymo poreikio nustatymas | Ugdymo metodų apžvalga – mokymas, treniravimas, konsultavimas, mentorystė, koučingas, ugdymo centras | Ugdymas per efektyvų grįžtamojo ryšio teikimą | Metinis pokalbis | Ugdomojo pokalbio struktūra | Grįžtamojo ryšio pokalbio struktūra | Metinio pokalbio struktūra | Į sprendimus orientuoto koučingo pokalbio struktūra | Karjeros planavimas atsižvelgiant į darbuotojo kompetencijų lygį ir potencialą.
Dalyviai praktiškai ves vertinimo ir ugdomuosius pokalbius.

2019 m. spalio 17 – 18 | Vilnius | 16 ak. val.
Darbuotojų motyvacija nuo A iki Z: motyvacinės ir atlygio sistemos kūrimas.
Sesija skirta mokymų dalyviams geriau suvokti vidinius ir išorinius žmones motyvuojančius kriterijus, kertinius efektyvios atlygio sistemos principus bei išbandyti praktiškai su organizacijos vizija bei strateginiais tikslais susietos atlygio sistemos kūrimo procesą.
Atlygio sistemos paskirtis ir tikslai | Pagrindiniai efektyvios atlygio sistemos bruožai | 6 emociniai žmonių poreikiai | Pagrindinių motyvacijos teorijų apžvalga ir praktinės įžvalgos verslo bei vadybos kontekste | Tiesioginio vadovo vaidmuo kuriant darbo aplinką, kurioje darbuotojai jaučiasi motyvuoti | Atlygio sistemos susiejimas su organizacijos tikslais, vertybėmis bei kompetencijų modeliu | Tinkamų efektyvios veiklos rodiklių nustatymas skirtingoms pozicijoms.
Dalyviai praktiškai kuria atlygio sistemą konkrečiai organizacijai (ar skyriui).

2019 m. lapkričio 21 – 22 | Vilnius | 16 ak. val.
Darbuotojų paieška ir atranka nuo A iki Z: kaip pritraukti, išsirinkti ir išlaikyti didžiausius talentus jūsų komandoje.
Sesija skirta padėti vadovams sukurti efektyvią darbuotojų pritraukimo ir atrankos sistemą, leidžiančią užtikrinti pakankamą tinkamų kandidatų skaičių ir priimti patikimus įdarbinimo sprendimus.
Išsamus pozicijos profilio sudarymas | Tinkamo kandidato profilio sudarymas | Pozicijos atsakomybių, funkcijų ir užduočių aprašymas | Darbuotojų paieškos metodų pasirinkimas, pavyzdžių analizė | Darbo skelbimo kūrimas | Pozicijai reikalingų kompetencijų aprašymas | Formalių ir neformalių kandidato vertinimo kriterijų sudarymas | Kandidatų vertinimo metodų parinkimas (struktūruotas ir nestruktūruotas interviu, praktinės užduotys, namų darbai, profesiniai interesai, asmenybės profilis, suderinamumas su vadovu ir komanda ir kt.) | Kandidato patirtis ir komunikacija su juo atrankos procese | Interviu vedimas ir kandidatų vertinimas praktiškai.
Dalyviai praktiškai sudarys pozicijos profilį, parašys darbo skelbimą, paruoš ir praves darbo interviu.

Daugiau informacijos apie programą ir dalyvavimo sąlygas parsisiųskite paspaudę šią nuorodą.

Daugiau informacijos apie HILL ugdymo programas:

Aušra Zabielaitė
Mob. tel.: +370 615 87686
El. p.: ausra@hill-management.eu
www.hill-management.eu