„Vadybos profesionalų akademija 2019“

Vadovavimo ir lyderystės kompetencijų vystymo programa

2019 m. vasario 26 – 27 | Vilnius | 16 ak. val.
Asmeninė lyderystė ir svarbiausi asmeniniai efektyvių lyderių bruožai, nuostatos ir įgūdžiai.
Sesija skirta dalyviams geriau suvokti savo, kaip vadovo, vaidmenį, pagrindines atsakomybes, funkcijas ir prioritetus. Taip pat praplėsti žinias apie vadybą ir identifikuoti savo vadovavimo bei lyderystės stilių, geriau suvokti savo vidinius bruožus, vertybes ir nuostatas, darančias įtaką vadovavimo kokybei.

Pagrindiniai vadovų iššūkiai šiandien | Efektyvaus suaugusiųjų mokymosi prielaidos | Vadovo vaidmuo ir įtaka individualiems darbuotojų ir visos komandos rezultatams | Efektyvaus vadovo kompetencijų modelis | Pagrindinės efektyvaus vadovo atsakomybės, funkcijos ir užduotys | Skirtingi vadovo vaidmenys – kaip tinkamai paskirstyti prioritetus | Autentiškumas vadyboje – asmeninė vertybių, nuostatų ir siekių sistema, kertiniai darbo principai | Vadovavimo metodai – plėtojantis, restruktūruojantis ir išlaikantis sistemą – kuris kada vertingiausias | Lyderystės stiliai – palaikantis (drąsinantis), reikalaujantis (dominuojantis) ir neutralus (nutolęs) – kuris kada veiksmingiausias | Efektyviai lyderystei trukdančios ir įgalinančios kertinės nuostatos.

2019 m. kovo 26 – 27 | Vilnius | 16 ak. val.
Efektyvi lyderystė organizacijoje. Kaip sutelkti ir įgalinti komandą išskirtiniams pasiekimams?
Sesija skirta sustiprinti tikslų kėlimo (individualiai bei kartu su komanda) ir jų komunikavimo įgūdžius. Taip pat darbo su komanda, siekiant susitarimų ir priimant bendrus sprendimus, įgūdžius. Vadovai mokosi kurti produktyvią darbo aplinką ir optimaliai paskirstyti resursus, kad pasiektų maksimalų komandos įsitraukimą, efektyvumą ir rezultatus.

Efektyviai lyderystei būtinos prielaidos | Vizija, strateginės kryptys ir tikslai, tarpiniai tikslai, trumpalaikiai tikslai ir jų įgyvendinimo planavimas | Organizacijos, komandos ir asmeninė misija bei veiklos įprasminimas | Asmeninių ir komandos vertybių bei darbo principų suderinimas praktiškai | Komandos etikos kodeksas ir darbo bei sprendimų priėmimo principai | Pagrindinės prielaidos maksimaliam darbuotojų įsitraukimui ir efektyvumui | grįžtamasis ryšys vadovui | Optimalus atsakomybių, funkcijų, užduočių ir resursų paskirstymas maksimaliam komandos efektyvumui pasiekti.

2019 m. balandžio 23 – 24 | Vilnius | 16 ak. val.
Efektyvus delegavimas ir grįžtamasis ryšys.
Sesija skirta delegavimo ir grįžtamojo ryšio įgūdžiams stiprinti – dalyviai praktikuojasi delegavimo ir grįžtamojo ryšio pokalbius, kad įgytas žinias galėtų iškart pritaikyti kasdieniame darbe. Praktika šioje sesijoje sudaro maždaug 80% laiko.

Vidiniai (vadovo nuostatos, delegavimo įgūdžiai ir pan.) ir išoriniai (darbuotojų kompetencija, resursai ir pan.) efektyvaus delegavimo trukdžiai bei kaip su jais susitvarkyti | Sprendimų, KĄ deleguoti ir KAM deleguoti, kriterijai | Efektyvaus delegavimo algoritmas ir praktika | Neformalaus nuolatinio grįžtamojo ryšio (tiek teigiamo, tiek korekcinio) teikimo algoritmas ir praktika | Formalaus grįžtamojo ryšio teikimo algoritmas – pasiruošimas ir praktika.

2019 m. gegužės 21 – 22 | Vilnius | 16 ak. val..
Efektyvus vadovo prioritetų nusistatymas ir laiko planavimas. Sudėtingų projektų planavimo kartu su komanda algoritmas.
Sesija skirta vadovų laiko planavimo ir sprendimų priėmimo įgūdžiams stiprinti. Po mokymų dalyviai efektyviau planuoja (nusistato prioritetus, deleguoja) savo ir komandos laiką. Taip pat gauna ir išbando metodiką dideliems projektams planuoti kartu su komanda. Tai išskirtinai praktinė darbo sesija – 80% – 90% laiko skiriama užduočių atlikimui individualiai ir grupėse bei aptarimui.

Dalyviai atlieka vadovų laiko valdymo įgūdžių vertinimo užduotį (HILL Time Management Check©) | Praktinė situacijos analizė (30+ užduočių) – prioritetų nusistatymas (kurias užduotis atlikti greičiau, kurias atidėti), sprendimų priėmimas (kurias užduotis atlikti pačiam, kurias deleguoti); delegavimas tinkamiems asmenims (sprendimas, kam konkrečiai deleguoti užduotis ir kada) | Užduočių ir projektų planavimas komandoje, kai turi būti priimami bendri sprendimai pagal svarbą, skubumą, reikalingus resursus ir poveikį galutiniam rezultatui.

2019 m. rugsėjo 17 – 18 | Vilnius | 16 ak. val.
Efektyvus darbuotojų ugdymas ir veiksmingi koučingo metodai vadovams.
Sesija skirta padėti vadovams efektyviau nustatyti darbuotojų ugdymo poreikį, parinkti tinkamiausius ugdymo metodus bei išmatuoti ugdymo efektyvumą, taip pat sustiprinti ugdomojo pokalbio įgūdžius.

Objektyvus darbuotojų ugdymo poreikio nustatymas, remiantis stebėjimu, kompetencijų vertinimu, veiklos rodikliais ir kitais metodais | Darbuotojų ugdymo metodai (mokymas, mentorystė, konsultavimas, koučingas ir kiti) ir jų veiksmingumas skirtingose situacijose | Būtinos prielaidos efektyviam ugdymui | Ugdymo plano sudarymas ir tinkamiausių ugdymo priemonių parinkimas | Ugdymo efektyvumo matavimas | Bazinė ugdomojo pokalbio struktūra ir praktika | Į sprendimus orientuoto koučingo pokalbio struktūra ir praktika.

2019 m. spalio 15 – 16 | Vilnius | 16 ak. val.
Darbuotojų individualios ir komandinės veiklos efektyvumo užtikrinimas.
Sesija skirta padėti vadovams optimizuoti komandoje vykstančius procesus, tinkamai paskirstyti funkcijas bei resursus tinkamiems žmonėms ir nustatyti optimalius efektyvios veiklos rodiklius aukščiausiems komandos rezultatams užtikrinti.

Organizacijoje ar komandoje vykstančių procesų identifikavimo ir efektyvinimo principai ir metodai | Procesų efektyvumo ir kokybės matavimo rodiklių nustatymas | Efektyvus funkcijų ir užduočių paskirstymas pozicijoms (pagal užduočių pobūdį, joms atlikti reikalingus žmonių įgūdžius ir pan.) | Skirtingų pozicijų efektyvios veiklos rodiklių nustatymas, stebėjimas ir sprendimų priėmimas | Pozicijos profilio ir kompetencijų modelio sudarymo principai ir praktika (pozicijos tikslai, atsakomybės, užduotys, veiklos rodikliai, reikalingos kompetencijos, atskaitomybė ir pan.) | Tinkamiausių žmonių komandai ir organizacijai pasirinkimas – pagrindiniai principai ir praktinės įžvalgos.

2019 m. lapkričio 19 – 20 | Vilnius | 16 ak. val.
Darbuotojų motyvacija nuo A iki Z: kaip motyvuoti žmones, kad pritrauktumėte, išlaikytumėte ir įgalintumėte didžiausius talentus?
Sesija skirta vadovams geriau suvokti vidinius žmonių elgesio motyvus, išorinių veiksnių įtaką motyvacijai ir padėti sukurti įkvepiančią darbo aplinką, kurioje žmonės su entuziazmu ir energija siekia bendrų tikslų. Taip pat pateikti svarbiausius atlygio sistemos sudarymo principus, leidžiančius tinkamai skatinti žmones už organizacijai vertingą elgesį ir rezultatus.

Motyvuojantys ir demotyvuojantys faktoriai | Išorinė ir vidinė motyvacija – pagrindinių motyvacijos teorijų praktinis pritaikymas sprendimams tiek kuriant atlygio sistemą organizacijos mastu, tiek kasdieniam vadovo darbui | Finansinio atlygio sistema – sudarymo principai, didžiausi iššūkiai ir kaip ją susieti su bendra organizacijos ar komandos strategija ir tikslais | Tiesioginio vadovo įtaka darbuotojų motyvacijai – kokie vadovo įgūdžiai ir veiksmai turi didžiausią poveikį | Organizacijos tradicijų ir darbo principų įtaka darbuotojų motyvacijai | Motyvuojančios darbo aplinkos kūrimas nuolat besikeičiančioje darbo rinkoje | Skirtingos kartos – ar gali tos pačios taisyklės būti tinkamos visiems?

Dalyvavimo sąlygas ir papildomos informacijos apie šias ugdymo programas rasite paspaudę šią nuorodą.

Daugiau informacijos apie HILL ugdymo programas:

Aušra Zabielaitė
Mob. tel.: +370 615 87686
El. p.: ausra@hill-management.eu
www.hill-management.eu